Stadslandbouw Gent

Officiële pagina van de Gentse Werkgroep Stadslandbouw. De werkgroep stuurt de transitie naar stadslandbouw in de stad Gent mee aan.

Visie

Visietekst stadslandbouw in Gent versie 20130213

De werkgroep stadslandbouw is ontstaan uit de klimaatarena van de stad Gent. In de formulering van de transitie paden voor de stad kwam ook stadslandbouw als een optie naar voor. Heel wat mensen waren en zijn geïnteresseerd in het thema, maar al snel werd duidelijk dat stadslandbouw een ‘wicked problem’ is, een complex verhaal met heel veel dimensies. De werkgroep had het ook moeilijk om een opdrachtbepaling te vinden, mede omdat er heel veel diverse perspectieven en ideeën werden ingebracht. Uiteraard is dat ook de kracht van dit forum.
Na een lange periode van zoeken besloten de leden van de werkgroep in het najaar van 2012 een visie uit te werken voor stadslandbouw in Gent. Dit leek ook een ideale periode gezien er ook een nieuw college verkozen werd en we op die manier ook enkele zaken konden meegeven aan het nieuwe bestuur van de stad. De tekst werd in 2013 gefinaliseerd en bezorgd aan de bevoegde schepenen van de stad. We kijken uit naar wat het stadsbestuur met onze aanbevelingen zal doen.
De werkgroep heeft zich nu tot doel gesteld de visietekst verder uit te diepen op een aantal punten.
Zo willen we verder nadenken over de peri urbane mogelijkheden, willen we meewerken aan een goede food council voor de stad, werken we aan een logo en bekendmaking van het thema bij het grotere publiek. Bovendien willen we er ook actief voor ijveren om goede projecten mogelijk te maken. Dit betekent ook tegen een aantal stromen in varen. Stadslandbouw heeft immers de potentie om scherpe scheidingslijnen in de stad zichtbaar te maken. In die zin mag stadslandbouw zich niet beperken tot kleinschalige doekjes voor het bloeden, maar moet het ook alternatieven bieden tegen een volledige vermarkting en vervreemding van onze voedselproductie.
We gaan alvast tegen projectontwikkelaars en paardenboeren in en willen zoveel mogelijk gronden en mogelijkheden vrijwaren of vrij maken om voor alle bewoners van de stad mogelijkheden te bieden.

In de pers: Werkgroep onderzoek opties voor stadslandbouw (Gent)

Gent, wijk Tondelier, voormalig gasterrein, citydna.nl

Gent, wijk Tondelier, voormalig gasterrein van Citydna.nl