Stadslandbouw Gent

Officiële pagina van de Gentse Werkgroep Stadslandbouw. De werkgroep stuurt de transitie naar stadslandbouw in de stad Gent mee aan.

Charter

versie 8 januari 2014


De werkgroep Stadslandbouw Gent wil een netwerk zijn voor alle individuen en organisaties die, door samenwerking, stadslandbouw in Gent naar een hoger niveau tillen. Dit behoeft echter een kader om deze samenwerking effectief en efficiënt te doen verlopen. Vandaar dit charter. Het charter is geen statisch document. Het verbeteren van de samenwerking is een continu proces. Opmerkingen en suggesties kunnen steeds worden gericht aan stadslandbouwgent@gmail.com.

De werkgroep heeft geen concreet einddoel maar stelt zich als doel het proces gaande te houden om van onderuit samen te werken aan slimme voedselstrategieën voor stad Gent.

Voor dit proces zal de werkgroep actoren:

 • informeren over bestaande stadslandbouwprojecten via diverse kanalen;

 • inspireren door nieuwe ideeën en inzichten over stadslandbouw aan te reiken;

 • samenbrengen om door samenwerking van onderuit vorm te geven aan stadslandbouw.

Om te informeren, te inspireren en samen te brengen zal de werkgroep gebruik maken van:

 • online media, waaronder een blog, facebookpagina en een nieuwsbrief;

 • documenten zoals visieteksten en handleidingen;

 • een stand om op beurzen, festivals en andere evenementen aanwezig te zijn;

 • activiteiten zoals het organiseren van maandelijkse avondfora en excursies.

Deelname aan de werkgroep biedt vele voordelen die als individuele organisatie of persoon niet haalbaar zijn. Een groep is niet het samenraapsel van individuen maar organiseert zich gezamenlijk. Iedere deelnemer aan de groep heeft niet alleen de taak zijn eigen belangen kenbaar te maken, maar ook om te redeneren vanuit de ruimere waaier aan belangen en mogelijkheden die we onder de noemer van stadslandbouw kunnen terugvinden. Stadslandbouw spreekt in haar verschillende dimensies (sociaal, cultureel, economisch, ruimtelijk, ecologisch) verschillende groepen aan. De werkgroep brengt al deze individuen en groepen – in hun complementariteit én diversiteit  – samen. Om dit tot een goed eind te brengen is het essentieel om begrip op te brengen voor de belangen van de andere deelnemers en de belangen van de groep. Het charter is geen “droge wetgeving” maar een werkdocument, een tool, dat als leidraad kan dienen om als groep beter te functioneren.

Het charter is opgedeeld naargelang de verschillende manieren om te participatie in het proces. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • het netwerk, de brede groep van alle individuen en organisaties die geïnteresseerd zijn in voedselstrategieën in en rond de stad;

 • de themagroepen, die thematische activiteiten organiseren binnen het netwerk. Elke themagroep wordt getrokken door een persoon;

 • de kerngroep, die bestaat uit de trekkers van de themagroepen, ondersteunt de dynamiek van het netwerk én verzorgt de uitwisseling tussen de werkgroep en het Gentse beleid, ;

 • het logo, dat erkenning geeft aan voorbeeld- organisaties en projecten voor de slimme voedselstrategieën van morgen.

In wat volgt worden de richtlijnen weergegeven om op één of meerde manieren te participeren.

Het netwerk

Het netwerk is een open groep, vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Er is geen registratie of ledenlijst van de deelnemers. De maandelijkse avondfora en de facebookpagina zijn op dit moment de voornaamste uiting van dit netwerk.

Volgende begrippen vinden de deelnemers typerend voor slimme voedselstrategieën: duurzaam, regionale keten, sociaal rechtvaardig, van onderuit, voorbij individuele en organisatie gerelateerde belangen.

De deelnemers binnen het netwerk engageren zich om in hun communicatie zoveel mogelijk te verwijzen naar hun loyaliteit met de werkgroep als draagvlak van samenwerking rond stadslandbouw.

De deelnemers engageren zich om informatie, projecten en communicatie (met overheden), zoveel mogelijk te delen op de werkgroep.

De deelnemers onderhouden een open debatcultuur waarbij het belang primeert op de concretisering van stadslandbouw: Regio Gent helpen voorzien van lokale en solidaire landbouwpraktijken.

De deelnemers proberen zoveel mogelijk acties van partners mee te ondersteunen vanuit hun persoonlijke interesse en expertise.

De themagroepen

Binnen het netwerk zijn verschillende themagroepen operatief. Zijn zorgen voor de dynamiek en hebben een vorm van zelf-organisatie. Zij laten toe dat thema’s besproken en activiteiten georganiseerd worden, zonder daar zij daar het hele netwerk hoeven bij te betrekken.

Themagroepen worden pas erkend op het moment dat één persoon zich verantwoordelijk stelt om de themagroep te trekken. Deze persoon wordt dan het aanspreekpunt omtrent dit thema. Hij/zij hoeft daarom niet alle taken op zich te nemen maar verzorgt wel de communicatie. Dit wordt tevens zo vermeld op de website.

Minstens een maal per jaar organiseert elke themagroep een activiteit voor het netwerk. Dit kan een lezing zijn op een avondforum, een brainstormsessie, een (ludieke) actie, …

Vier maal per jaar communiceert de verantwoordelijke kort de activiteiten van de voorbije drie maand en de plannen voor de volgende drie.

Als aan deze oproep drie maal na elkaar niet voldaan wordt dan wordt geacht dat deze themagroep niet langer operatief is en verwelkomen we de deelnemers van de themagroep graag terug in het brede netwerk.

De kerngroep

De kerngroep bestaat uit de verantwoordelijken van de themagroepen. Binnen de kerngroep stemmen zij onderling af en zoeken zij uit hoe ze de werkgroep steeds beter kunnen ondersteunen.

De kerngroep bespreekt de communicatie tussen de werkgroep en de beleidsgroep van de stad Gent.

De kerngroep bereid tenminste 2 maal per jaar een vergadering voor, voor alle actieve leden, dit zijn alle deelnemers van de themagroepen en de gebruikers van het logo.

Het label

Tot slot is er het label dat in het leven werd geroepen als herkenning van de werkgroep. Het kan gebruikt worden als label door initiatieven die door de kerngroep erkend worden als voorbeelden van slimme voedselstrategieën in en rond Gent.

Voor wie?

Het label is bedoeld om de betrokkenheid bij stadslandbouw in Gent te tonen. Elk project, elke producent, elke verwerker, distributeur van stadslandbouw producten kan een aanvraag indienen bij de kerngroep via stadslandbouwgent@gmail.com. De kerngroep neemt zich voor binnen de maand te antwoorden of het project geschikt is om het label te dragen en te gebruiken.

Voorwaarden?

De vragende partij kan aantonen dat het actief probeert om:

 • de keten te verkorten tussen producent en consument;

 • sociaal rechtvaardiger te werken;

 • ecosystemen minder te belasten of zelfs te versterken ;

 • materiaalkringlopen te sluiten;

 • een breder publiek te laten participeren.

Geïnteresseerd? Ga naar de Label aanvraag pagina.

cropped-2013_09_stadslandbouw_werkgroep_gent.jpg

Comment...

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: